SECTOR

Health

Riverdam heeft specifieke aandacht voor Health

De zorgvraag en bijbehorende kosten nemen de komende jaren toe. Dit is te wijden aan de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken, maar ook door nieuwe technieken en een mondige burger.

De stijgende zorgvraag, toenemende zorgkosten en een krappere arbeidsmarkt vraagt om verandering. Onder andere door innovatie (eHealth), meer zorg dichtbij de burger (eerstelijns- en thuiszorg) en minder langdurig verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis. Daarnaast kan veel ziekteleed en dus zorgkosten bespaard worden als men meer investeert in eigen gezondheid. Dit vraagt om andere waardeproposities met bijpassende verdienmodellen.

Het streven naar evenwicht tussen financiële houdbaarheid, toegankelijkheid en hoge kwaliteit vraagt om verandering

In de Health sector zien wij de volgende trends waar bedrijven die actief zijn in deze sector op in moeten spelen:

Onderscheidend vermogen belangrijker

Groeiende vraag & krappe arbeidsmarkt

  • Door de toenemende concurrentie en kostendruk wordt het onderscheidend vermogen van de zorgaanbieder steeds belangrijker
  • Groeiende zorgvraag door demografische en technologische ontwikkelingen
  • Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om strategisch HR-beleid en innovatie
  • Preventie is essentieel. We zien de kracht van een positieve benadering van gezondheid, met als uitgangspunt: veerkracht, vitaliteit en een betekenisvol leven

Meer zorg thuis

Andere bekostiging & duurzamheid

  • Veranderende bekostiging van de gezondheidszorg; risico’s verschuiven van de overheid (macro-budget) naar de instellingen en zorgverzekeraars (micro-niveau)
  • Steeds meer ouderen ontvangen zorg thuis
  • Het belang van duurzaamheid in de zorg neemt toe. Focus op maatschappelijke rol om zodoende imagoschade en afnemend vertrouwen in de zorg te voorkomen

Ben jij ondernemer in de Health sector?

Wij spreken veel ondernemers die actief zijn in de Health sector.

Ben jij ook een ondernemer in de Health sector en denk je aan het (gedeeltelijk) verkopen van je bedrijf, een overname, ophalen van groeikapitaal? Of wil je een Management Buy In doen in deze sector?

Dan komen we graag met jou in contact!

Neem contact op

Wij snappen dat voor een succesvolle samenwerking meer nodig is dan kapitaal of een spreadsheet met getallen. En zijn geïnteresseerd in jouw verhaal en jouw ambitie.

De koffie staat altijd klaar.

Neem contact op