Situatie

Medeaandeelhouder, investeerder of vennoot uitkopen

Redenen om aandeehouder of investeerder uit te kopen

Er kunnen tal van redenen zijn waarom je de onderneming niet wilt voortzetten met je medeaandeelhouder(s). Of andersom. Elke aandeelhouder heeft immers een eigen investeringstermijn en -strategie afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Zo kan er een onwerkbare verhouding zijn ontstaan met de medeaandeelhouder(s), of kan het zijn dat de (financiële) slagkracht tussen aandeelhouders of vennoten dusdanig verschilt, dat je je vennoot of mede aandeelhouder wenst uit te kopen.

Ook kunnen externe factoren ertoe leiden dat een aandeelhouder zijn of haar participatie wil of moet verkopen. Zo kunnen verschillende visies, meningsverschillen en spanningen op lange termijn tot een verkoop of overdracht leiden.

In het geval van een familiebedrijf komt vroeg of laat de bedrijfsoverdracht naar de volgende generatie of een verkoop aan een externe investeerder aan de orde. Dit vergt een andere aanpak.

Hoe wij jou kunnen helpen

Wij snappen de dynamiek van zulke processen. Wij zetten, naast het beschikbaar stellen van kapitaal, onze kennis en ervaring in om de uitkoop tot een goed einde brengen.

Neem contact met ons op om te kijken of we iets voor je kunnen betekenen in de (financiering van de) uitkoop van een medeaandeelhouder, investeerder of vennoot.

Maak een afspraak

Wij snappen dat voor een succesvolle samenwerking meer nodig is dan kapitaal of een spreadsheet met getallen. En zijn geïnteresseerd in jouw verhaal en jouw ambitie.

De koffie staat altijd klaar.

Contact