Productie & industrie

Sector

Productie & Maakindustrie

Riverdam heeft specifieke aandacht voor de productie & maakindustrie

Tot de maakindustrie rekenen wij onder meer de sectoren machinebouw, metaalproducten, transportmiddelen, elektronica, kunststofverwerking en textiel.

Een van de zaken waar wij binnen de maakindustrie naar kijken is de toegevoegde waar die een bedrijf levert, dus de mate waarin een bedrijf een extra bedrag bovenop de kostprijs kan rekenen.

In de Productie & Maakindustrie zien wij de volgende trends waar bedrijven die actief zijn in deze sector op in moeten spelen

Focus op aftersales

Toename van services en dienstverlening

Dienstverlening is steeds belangrijker voor bedrijven in de Nederlandse maakindustrie. Dit betekent dat de service verandert van een kostenpost naar een kans om de klant beter van dienst te zijn. En daarmee voor extra omzet te zorgen, vaak tegen betere marges en voor langere tijd, mits goed in de markt gezet en uitgevoerd. Een voorbeeld van deze dienstverlening is dat bedrijven naast het maken van machines, ook zorgen voor onderhoud, reparatie en levering van onderdelen. Het wordt als het ware een full service waarmee je dichter bij je klant komt te staan.

In de hele keten

Focus op circulair ondernemen

De (maak)industrie is een grootverbruiker van energie en (schaarse) grondstoffen. De druk om duurzaam te ondernemen neemt daarmee toe en dit dwingt ondernemers tot het nemen van duurzame keuzes. Een van de opties is om je concurrentiepositie te versterken door circulair te ondernemen en transparant te zijn over hoe je omgaat met grondstoffen en energie. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken met andere bedrijven om grondstoffen in te nemen zodat ze hergebruikt kunnen worden. Of door eigen producten weer in te zamelen en te gebruiken als grondstof zodra ze aan het einde van hun levensduur zitten. Ook het hergebruiken van reststromen zoals water en warmte kan een denkrichting zijn. Naast bijvoorbeeld het ervoor zorgen dat een product langer meegaat en eenvoudig te onderhouden is zodat er überhaupt minder grondstoffen nodig zijn voor nieuwe producten.

Shift

Verschuiving van hardware naar software

Hardware zoals je machines en materialen blijven belangrijk, maar in toenemende mate wordt software in de maakindustrie ook steeds belangrijker. Dit is onder andere terug te zien in de markt: bedrijven investeren steeds meer in software ten opzichte van hardware. Software kan dataprocessen efficiënter maken en machines beter met elkaar laten communiceren. Ook helpt software bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe prototypes. Het onderscheidend vermogen van bedrijven in de (maak)industrie komt steeds meer te liggen op het gebied van software en electronica in plaats van de hardware.

Tegen lagere kosten

Meer maatwerk

De consument wil steeds vaker maatwerk tegen een goede prijs en korte levertijd. Dit zorgt ervoor dat de marges bij standaardproducten juist steeds meer onder druk staan en bedrijven op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Een gevolg daarvan is dat het aantal gevraagde productvarianten enorm stijgt, terwijl de gemiddelde seriegrootte daalt. Massamaatwerk is het antwoord op deze veranderende marktvraag en combineert eigenlijk het beste van maatwerk en massaproductie. Dit betekent dat ook de productie- en aanvoerlijnen kort moeten zijn, om op de juiste manier te spelen op deze trend. Bij massamaatwerk worden producten of onderdelen snel op de markt gebracht doordat er meerdere producten in een keer gemaakt worden, terwijl de consument wel wat te kiezen heeft. Een win-winsituatie dus: lagere productiekosten en gewenst maatwerk voor de klant.

Kenniseconomie

Verplaatsing naar lage lonen landen

Een van de trends in de maakindustrie is de trend dat in deze sector fabrieken verplaatst worden naar lageloonlanden. Nederland heeft alleen één groot voordeel boven deze lageloonlanden. de kenniseconomie, die in het geval van de maakindustire bestaat uit geautomatiseerde informatie (databases, software en complexe systeemintegratie, intellectueel eigendom (auteursrechten, complexe systeemintegratie, handelsmerken, octrooien, ontwerpen en toegang tot basisvoorzieningen van Research & Development) en economische competenties (aspecten van reclame en marketing, bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal, begrip van marketing, netwerken van mensen en instellingen en organisatorische knowhow). Wij zetten ons ervoor in om deze kennis in Nederland te behouden zodat we samen met de ondernemer de concurrentiepositie kunnen behouden.

Ben jij ondernemer in de Productie of Maakindustrie?

Wij spreken veel ondernemers die actief zijn in de Productie of Maakindustrie.

Ben jij ook een ondernemer in de Productie of Maakindustrie en denk je aan het (gedeeltelijk) verkopen van je bedrijf, een overname, ophalen van groeikapitaal? Of wil je een Management Buy In doen in deze sector?

Dan komen we graag met jou in contact!

Neem contact op

Wij snappen dat voor een succesvolle samenwerking meer nodig is dan kapitaal of een spreadsheet met getallen. En zijn geïnteresseerd in jouw verhaal en jouw ambitie.

De koffie staat altijd klaar.

Neem contact op